Hvordan skal jeg velge åndedrettsvern

For å velge åndedrettsvern må man foreta en enkel risikovurdering.

  1. Er det nok oksygen i luften? Dersom luften inneholder under 17% oksygen, eller det er fare for at oksygeninnholdet i luften kan bli redusert til under 17%, må det brukes åndedrettsvern med tilførsel av luft eller oksygen.
  2. Her finnes det tre alternativer samt kombinasjoner av disse:
  3. Bærbart, lukket system (kjemisk oksygen).
  4. Trykkluft med slange.
  5. Pressluftapparater. B. Dersom luften inneholder nok oksygen, kan filtrerende åndedrettsvern benyttes. Man må da kartlegge hvilke stoffer som finnes og hvor høy konsentrasjon det er av disse. Deretter velger man åndedrettsvern som sikrer at konsentrasjonen i den luften brukeren puster inn er vesentlig lavere enn den hygieniske grenseverdi for stoffene

Hva skal jeg velge av åndedrettsvern?

Alle typer åndedrettsvern er godkjent etter en standard. Standarden gir også den teoretiske beskyttelsesfaktor utstyret har (hvor mange ganger renere luften er på innsiden av masken i forhold til utsiden). Spør oss om hvilke beskyttelsesfaktorer maske/filter vil gi ved angitt konsentrasjon i luften. Husk at alle stoffer med en hygienisk grenseverdi er farlige og at beskyttelsesfaktor bør være så høy som mulig. Det er også viktig å merke seg at den teoretiske beskyttelsesfaktor er vesentlig lavere enn den som oppnås ved praktisk bruk. Åndedrettsvern må benyttes hele tiden. Dersom en unnlater å benytte vernet 5 minutter kan opptil 90% av effekten forsvinne.

Se også /www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/ for mer informasjon.