Fallsikring

Alle som skal arbeide 2 meter over bakken må bruke fallsikring, alt utstyret er iht til europeiske standard.Vårt standard sortiment er utarbeid etter intervju av både stillas arbeidere og profesjonelle klatrere som jobber med dette utstyret til daglig.Vi samarbeider med bedrift som daglig driver med tilkomst teknikk/arbeid.

  • Risikoanalyse
  • Rednings i høyden plan
  • Forvisse seg om at alt utstyret er i henhold til EN og norsk standard
  • Gi opplæring og informasjon, teoretisk og praktisk
  • Sørge for rutiner for oppbevaring, vedlikehold
  • Sørge for ettersyn og utskiftning av personlig verneutstyr
  • Arbeidstageren er i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til å bruke utstyret og følge de instruksjoner som arbeidsgiver gir, bruker skal også melde ifra til arbeidsgiver hvis utstyret er defekt eller av annen grunn ikke kan brukes.
  • Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12 mnd. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen.

  • Vi tar all kontroll og service på vårt fallsikrings utstyr.

  • Fallblokker som har vært i bruk ved fall må inn til kontroll for service før den kan brukes igjen.